Sklady

Vhodné pro logistika a distribuce, suchý sklad, možnost chlazeného a mraženého prostoru.

Parametry skladu

Plocha
22644m²
Světlá výška
6m
Zatížení podlah
5.0t/m²
Nákladová vrata
různé
• přímých vjezdů
různé
Modul 
12 x 18m
• Strešní světlíky